Aktuální provozní doba

Provoz na pobočce Darwinova 553/12, Praha 4 pro osobní návštěvy omezen, návštěvu si, prosím, domluvte předem na tel. čísle 241 091 000.

Aconto Hot-line (tel: 241 091 000) funguje v obvyklé pracovní době 8.00 - 16.30.

V případě, že máte problém se dovolat, zašlete svůj dotaz na hot-mail@pcs.cz.

Aconto Hot-line MZDY (tel: 241 091 005) funguje v pracovní době 8.30 - 16.00.

V případě, že se nemůžete na Hot-line Mzdy dovolat, volejte 731 603 615.

Děkujeme.

Rychlá pomoc

Hot-mail

Zaslat dotaz e-mailem

Školení

Objednat školení

Servis

Objednat servis

TeamViewer

Vzdálená správa

Objednat

Aconto informační bulletin

Červenec 2016

Případové studie

Aconto ve firmě Gordia

Gordia je účetní a daňová kancelář poskytující své služby již více než deset let. Klientelu tvoří zejména středně velké podniky ze sektoru financí, obchodní firmy a poskytovatelé služeb. Díky důkladné znalosti ekonomického, hospodářského a obchodního prostředí na Slovensku a v Maďarsku poskytuje Gordia služby i firmám podnikajícím v těchto zemích. Externí klienti společnosti Gordia jsou napojeni pomocí vzdáleného přístupu (Microsoft Terminal Services). Tato technologie umožňuje rychlý a komfortní způsob přenosu obrazovek a příkazů z klávesnice ze stanice klienta na server ve firmě Gordia...

Stáhnout studii

Odměna za doporučení ekonomického software ACONTO MSP/Corporate

Doporučte ekonomický software ACONTO MSP/Corporate a získejte odměnu ve výši 28% z ceny uskutečněného prodeje.

 • Podrobné podmínky platnosti:

Dohody o spolupráci/Dohody o provedení práce (odměna za doporučení nového klienta)

 • Společnost PCS - Software, spol. s r.o. vyplatí doporučující osobě/firmě finanční odměnu za podmínky úspěšné realizace prodeje (nevztahuje se na prodloužení licence) software ACONTO MSP/Corporate firmě, které byl doporučen.
 • Výše odměny pro doporučující osobu bude v takovémto případě 28% z celkové fakturované ceny prodaného software (odměna bude vypočítána z ceny bez DPH a nebude zahrnovat cenu za databázový server). V případě soukromé osoby bude odměna snížena (krácena) o 15% srážkovou daň, která bude za soukromou osobu zaplacena společností PCS - Software, spol. s r.o.
 • Odměna bude vyplacena:
  • a) soukromé osobě bezhotovostním převodem na její bankovní účet nejpozději do 30-ti dnů od realizace obchodu (uhrazení faktury doporučenou firmou nebo prodejcem na účet společnosti PCS - Software).
  • b) právnické osobě nebo OSVČ po realizaci obchodu (uhrazení faktury doporučenou firmou nebo prodejcem na účet společnosti PCS - Software) a vystavení daňového dokladu (faktury), kde bude uvedeno číslo účtu, na který má být odměna zaslána. PCS - Software zašle na toto číslo účtu odměnu do 30-ti dnů od obdržení dokladu.
 • Podepsanou smlouvu zašlete na adresu PCS - Software, spol. s r.o., Darwinova 553/12, 143 00 Praha 4 i v případě, že byl prodej realizován prostřednictvím prodejní sítě.
 • Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 
 • Prodejce nebo zaměstnanec společnosti PCS - Software, spol. s r.o. nemůže být doporučující osoba/firma.
 • Akce odměna za doporučení platí pro prodeje realizované od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
 • Smlouva musí být doručena do PCS - Software, spol. s r.o. nejpozději do 30-ti dnů od realizace prodeje.
 • V případě, že PCS - Software, spol. s r.o. obdrží smlouvu o doporučení, vztahující se k jednomu prodeji, od více osob, bude vyplacena odměna té osobě, jejíž smlouva o doporučení bude doručena jako první v pořadí na adresu PCS - Software, spol. s r.o., Darwinova 553/12, 143 00 Praha 4.

Podepsanou smlouvu zašlete na adresu PCS - Software, spol. s r.o., Darwinova 553/12, 143 00 Praha 4 i v případě, že byl prodej realizován prostřednictvím prodejní sítě.

Smlouva o doporučení ke stažení:

Svým podpisem smlouvy vyjadřujete svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu a plnění této dohody.

Upozornění:

Pokud se domníváte, že prodej vztahující se k Vámi zaslané smlouvě byl již realizován a neobdrželi jste dosud potvrzenou smlouvu, kontaktujte nás, prosím, na tel.: 241 091 000.