Aktuální verze [25.8.2014]

3.43
verze
672
série
802
databáze

 

Úprava modulu Mzdy - aktuální informace

[6.8.2014]

Dne 1.7.2014 nabyl účinnosti zákon 109/2014 Sb.

Tímto opatřením se zvyšuje vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osoby, za které je stát plátcem pojistného.

Výpočtu mzdy se tato změna dotkne pouze tehdy, pokud zaměstnavatel zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Zde se u osob, kterým byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně, vypočte pojistné na VZP pouze z částky, která překročí 6259 Kč.

V modulu Aconto Mzdy byla v tomto smyslu upravena mzdová složka 0925.

Odměna za doporučení

[1.1.2013]

Doporučte ekonomický software ACONTO® MSP/Corporate a získejte odměnu ve výši 28% z ceny uskutečněného prodeje.

Více informací >>>

Realizujeme projekt podpořený dotací z Evropských fondů

PCS – Software, spol. s r.o. realizuje v rámci programu ICT a strategické služby – Výzva III projekt „ACONTO“. Program je součástí OPPI, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU – Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). 

více

Aconto informační bulletin

Květen 2014 archiv

Případové studie

Aconto ve firmě Gordia

Gordia je účetní a daňová kancelář poskytující své služby již více než deset let. Klientelu tvoří zejména středně velké podniky ze sektoru financí, obchodní firmy a poskytovatelé služeb. Díky důkladné znalosti ekonomického, hospodářského a obchodního prostředí na Slovensku a v Maďarsku poskytuje Gordia služby i firmám podnikajícím v těchto zemích. Externí klienti společnosti Gordia jsou napojeni pomocí vzdáleného přístupu (Microsoft Terminal Services). Tato technologie umožňuje rychlý a komfortní způsob přenosu obrazovek a příkazů z klávesnice ze stanice klienta na server ve firmě Gordia...

Stáhnout studii

Napsali o nás

COMPUTERWORLD 9/2010 [27.5.2010]
Stáhnout archiv
Aconto

je řada certifikovaných ekonomických systémů, které od roku 1990 vyvíjí a dodává stejnojmenná divize společnosti PCS - Software. Systémy s technologií klient/server a SQL databází jsou certifikované auditorem a odpovídají požadavkům zákona o účetnictví a příslušným předpisům České republiky.

Účetní a ekonomický software

Průvodce Acontem

Systémy ACONTO® jsou nejen modulární, ale současně jsou nabízeny i v několika verzích, což umožňuje systém přizpůsobit stávající situaci společnosti s možností systém do budoucna rozšířit.

Živnostník může začít produktem ACONTO® Free (verze poskytovaná zdarma), pokračovat (s růstem firmy) produktem ACONTO® MSP a snadno přejít na ACONTO® Corporate. Všechny produkty mají stejné prostředí i ovládání a díky tomu odpadnou při přechodu na vyšší verzi náklady spojené s přesunem dat do jiného systému, zaškolováním pracovníků atd. Více viz porovnání verzí systému Aconto.