Aktuální verze [2.7.2015]

3.53
verze
709
série
836
databáze

 

EET – Elektronická Evidence Tržeb

[25.5.2015]

Vážení zákazníci,

proces kolem zavádění EET sledujeme. Funkce bude do programu doplněna v okamžiku, kdy bude zřejmé, jakým způsobem bude výměna dat realizována.

Funkce bude implementována v programu Kasa a v evidenci Pokladna v modulu Evidence.

Informace o zavádění EET lze sledovat na speciálních stánkách finanční zprávy http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/eet

Obecné informace o EET:

Zavedení se předpokládá v 1/4 2016, v prvním kole pro restaurační a ubytovací zařízení.

Na základě zatím dostupných informací předpokládáme, že z hlediska programu Aconto nebudou pro zavedení EET potřeba další úpravy ani poplatky.

Pro komunikaci s portálem státní správy bude nutné se zaregistrovat. Registrací se rozumí požádání o autentizační údaje a to buď prostřednictvím datové schránky, nebo na finančním úřadě.

Výsledkem registrace by měl být certifikát, který zajistí jednoznačné přiřazení odesílaných tržeb k poplatníkovi.


Odměna za doporučení

[8.12.2014]

Doporučte ekonomický software ACONTO® MSP/Corporate a získejte odměnu ve výši 28% z ceny uskutečněného prodeje.

Více informací >>>

Aconto informační bulletin

Prosinec 2014 archiv

Případové studie

Aconto ve firmě Gordia

Gordia je účetní a daňová kancelář poskytující své služby již více než deset let. Klientelu tvoří zejména středně velké podniky ze sektoru financí, obchodní firmy a poskytovatelé služeb. Díky důkladné znalosti ekonomického, hospodářského a obchodního prostředí na Slovensku a v Maďarsku poskytuje Gordia služby i firmám podnikajícím v těchto zemích. Externí klienti společnosti Gordia jsou napojeni pomocí vzdáleného přístupu (Microsoft Terminal Services). Tato technologie umožňuje rychlý a komfortní způsob přenosu obrazovek a příkazů z klávesnice ze stanice klienta na server ve firmě Gordia...

Stáhnout studii

Napsali o nás

COMPUTERWORLD 9/2010 [27.5.2010]
Stáhnout archiv
Aconto

je řada certifikovaných ekonomických systémů, které od roku 1990 vyvíjí a dodává stejnojmenná divize společnosti PCS - Software. Systémy s technologií klient/server a SQL databází jsou certifikované auditorem a odpovídají požadavkům zákona o účetnictví a příslušným předpisům České republiky.

Účetní a ekonomický software

Průvodce Acontem

Systémy ACONTO® jsou nejen modulární, ale současně jsou nabízeny i v několika verzích, což umožňuje systém přizpůsobit stávající situaci společnosti s možností systém do budoucna rozšířit.

Živnostník může začít produktem ACONTO® Free (verze poskytovaná zdarma), pokračovat (s růstem firmy) produktem ACONTO® MSP a snadno přejít na ACONTO® Corporate. Všechny produkty mají stejné prostředí i ovládání a díky tomu odpadnou při přechodu na vyšší verzi náklady spojené s přesunem dat do jiného systému, zaškolováním pracovníků atd. Více viz porovnání verzí systému Aconto.