Aktuální verze [23.5.2016]

3.64
verze
749
série
881
databáze

 

Mzdy - zvýšení daň.zvýhodnění na dítě

[24.5.2016]

Od 1.5.2016 byly zákonem 125/2016 Sb. změněny částky slev na děti a to pro druhé, třetí a další dítě. Sleva na první dítě zůstává beze změny.

Modul Mzdy počítá výši slevy automaticky z hodnot konstant uložených v programu. Pro správný výpočet slev je tedy nutné použít aktuální verzi programu 3.64/749/881 (či vyšší), kterou naleznete v sekci Ke stažení.

Tuto verzi aktuálně rozesíláme poštou na CD.

více

Elektronická evidence tržeb EET

Zákon o elektronické evidenci tržeb byl podepsán 30.3. 2016. V 1. fázi (od 1.12. 2016) se zavedení EET týká stravovacích a ubytovacích služeb.

V programu Aconto bude funkce EET implementována do modulu Kasa. Úprava programu bude zajištěna v rámci zaplacené roční licence. Kromě aktualizované verze programu je k naplnění podmínek zákona o EET obecně nutné datové připojení a paragonová tiskárna pro tisk účtenky. Další náklady ze strany uživatele dle současných informací nepředpokládáme. 

Odměna za doporučení

[7.7.2015]

Doporučte ekonomický software ACONTO® MSP/Corporate a získejte odměnu ve výši 28% z ceny uskutečněného prodeje.

Více informací >>>

Aconto informační bulletin

Prosinec 2015 archiv

Případové studie

Aconto ve firmě Gordia

Gordia je účetní a daňová kancelář poskytující své služby již více než deset let. Klientelu tvoří zejména středně velké podniky ze sektoru financí, obchodní firmy a poskytovatelé služeb. Díky důkladné znalosti ekonomického, hospodářského a obchodního prostředí na Slovensku a v Maďarsku poskytuje Gordia služby i firmám podnikajícím v těchto zemích. Externí klienti společnosti Gordia jsou napojeni pomocí vzdáleného přístupu (Microsoft Terminal Services). Tato technologie umožňuje rychlý a komfortní způsob přenosu obrazovek a příkazů z klávesnice ze stanice klienta na server ve firmě Gordia...

Stáhnout studii

Napsali o nás

COMPUTERWORLD 9/2010 [27.5.2010]
Stáhnout archiv
Aconto

je řada certifikovaných ekonomických systémů, které od roku 1990 vyvíjí a dodává stejnojmenná divize společnosti PCS - Software. Systémy s technologií klient/server a SQL databází jsou certifikované auditorem a odpovídají požadavkům zákona o účetnictví a příslušným předpisům České republiky.

Účetní a ekonomický software

Průvodce Acontem

Systémy ACONTO® jsou nejen modulární, ale současně jsou nabízeny i v několika verzích, což umožňuje systém přizpůsobit stávající situaci společnosti s možností systém do budoucna rozšířit.

Živnostník může začít produktem ACONTO® Free (verze poskytovaná zdarma), pokračovat (s růstem firmy) produktem ACONTO® MSP a snadno přejít na ACONTO® Corporate. Všechny produkty mají stejné prostředí i ovládání a díky tomu odpadnou při přechodu na vyšší verzi náklady spojené s přesunem dat do jiného systému, zaškolováním pracovníků atd. Více viz porovnání verzí systému Aconto.