Verze pro rok 2022

 • EMA
  7.20
  31709
 • FAK
  7.20
  31709
 • FAN
  7.20
  31709
 • JDU
  7.21
  31710
 • KAS
  7.20
  31709
 • PDU
  7.20
  31709
 • PKL
  7.20
  31709
 • PRP
  7.20
  31709
 • SKL
  7.20
  31709

Časté dotazy k verzi Aconto EkoSW pro DOS

Jak nastavit období, za které chci zpracovat jednotlivé sestavy ve Finanční analýze? (ACONTO EkoSW - Finanční analýza)

V programu Finanční analýza otevřít menu Analýza/a)finanční analýza/vybraná sestava/d-definice/kursor musí být ve sloupci stand.sloup./enter-zadání(oprava)/zadat od..do..

Jak rozpustit spárovanou skupinu v podvojném účetnictví? (ACONTO EkoSW - PDU)

V programu Podvojné účetnictví spustit menu Položky/c-Přehledy a v tabulce zadání omezení pro přehledy nezadat žádné období a do kolonky nespárované položky zadat "ne". Ve vybraném přehledu zadat řAzení podle sPárovaných skupin a pod klávesou F9 - zRušit spárování. Párování se ruší po jednotlivých položkách.

Jak uzavřít Pokladnu? (ACONTO EkoSW - PKL)

Z přehledu pokladen vyberte nejprve pokladní řadu, u které chcete uzávěrku provést.

Poté otevřete b - pokladní knihu, se postavte kurzorem na poslední datum, ke kterému chcete pokladnu uzavřít, zadejte U - Uzávěrka, C - mincovka, vyplňte mincovku tak,aby vám mincovka souhlasila se zůstatkem a klávesou Ctrl+End proveďte uzávěrku.

V programu Daňová evidence příjmů a výdajů při spuštění funkce e-Podklady pro daň z příjmů program hlásí: kód příjmů 30 nemá přiřazen kód daňového členění (ACONTO EkoSW - Daňová evidence)

Spusťte b - peněžní deník, přehled hospodaření a na začátku přehledu jsou uvedeny nevyplněné kódy daňového členění pro příjmy a výdaje. Tento seznam si můžete vytisknout. Opusťte klávesou Esc peněžní deník a spusťte Podklady, e-druhové členění příjmů a výdajů, kurzor umístěte šipkou na příslušný kód příjmů nebo výdajů (na tento kód se dostanete klávesou e-přEpni) a zadejte R-opRava, entrem se posuňte do sloupce K.D.Č a pomocí klávesy F5 vyberte příslušný kód. Potvrďte klávesou enter a poté klávesou Ctrl+End zapište. Toto proveďte u všech kódů, které nemají vyplněn kód daňového členění. Uvedené hlášení může mít ještě jinou podobu a to, že pokud spustíte podklady pro daň z příjmů, může program hlásit: kód (bez uvedení čísla)nemá přiřazen kód daňového členění. Toto může vzniknout, pokud využíváte exporty z programu fakturace se vzniklými zaokrouhlovacími rozdíly. Řešení je: spusťte b-peněžní deník, A-řAzení dle Kódu a data a program vypíše v seznamu na první pozici příjmů a nebo výdajů položku, která nemá vyplněný žádný kód. Poté je postup stejný jako v prvním případě.

Máme problémy s tiskem. Při tisku dokumentů se občas vytiskne pouze část stránky, někdy projede pouze čistý papír. Co s tím? (ACONTO EkoSW)

Pokud tisknete z programu, který spouštíte přes ikonu z Windows, mohou tyto problémy nastat. Řešením je: kliknout pravým tlačítkem myši na ikonu příslušného programu (POZOR! Nesmí se jednat o Konfigurační program PCS.exe, ale o některý z konkrétních modulů) spustit vlastnosti, záložku Program a do Příkazového řádku nakonec (za .exe nebo .bat) zadat mezeru/IOPRN. Dále ve vlastnostech příslušné tiskárny odstavit parametr Řazení úlohy DOS do fronty.

Nelze spustit Konfigurační program (PCSC.EXE), popř. žádný jiný z modulů PCS SW (ACONTO EkoSW)

Pravděpodobně se jedná o chybu indexu nebo problém se zamykáním souborů.

Z příkazové řádky zadejte: disk:\cesta\PRG\PCSC.EXE /nolock /reindex

Parametr /nolock vypne kontrolu uzamčení souborů Parametr /reindex vynutí obnovu indexových souborů

POZOR, před spuštěním Konfiguračního programu s uvedenými parametry MUSÍ být ukončen provoz všech programů PCS SW.

Návod pro namapování síťových tiskáren (ACONTO EkoSW)

Návod pro namapování síťové tiskárny pro OS WIN 2000, XP

(v prostředí WIN XP, 2000 se mapovací příkaz net use obnovuje po každém vypnutí počítače)
 klikněte na Start – Spustit – vypište příkaz CMD (ve WIN XP home příkaz COMMCOMAND) a zadejte mapovací příkaz viz Část 5 – bod 3

Podrobný návod pro namapování síťové tiskárny pro OS WIN 95,98

 • Část I.

Kroky nutné před vytvořením mapovacího souboru netuse.bat:
Spustit Tento počítač, v menu Zobrazit spustit Možnosti složky, kliknout na Zobrazit - zneaktivnit volbu "Skrýt příponu souborů známých typů - tl. "OK".

 • Část II

Povolení sdílení souborů a tiskáren na PC, ke kterému je tiskárna připojena(nutno pracovat na PC, kde je tiskárna lokálně připojena)
 1) Dialogové okno Síť otevřete tak, že kliknete na tlačítko Start, přejdete na příkaz Nastavení, kliknete na položku Ovládací panely a poklepete na ikonu Síť.
 2) Klikněte na tlačítko Sdílení souborů a tiskáren, zaškrtněte políčka požadovaných možností sdílení. Zaškrtnutí políčka znamená, že funkce byla aktivována. Potvrďte OK
 3) Klikněte na Start – Nastavení – Tiskárny - zde pravým tl.myši na tiskárnu, kterou chceme sdílet a volba Sdílení – zadat Sdílet jako.

 • Část III

 Zjištění názvu PC (nutno pracovat na PC, kde je tiskárna lokálně připojena)
 1) Pravé tl. myši na Okolní počítače – Vlastnosti - záložka Identifikace - Název počítače.

 • Část IV

 Zjištění názvu tiskárny (nutno pracovat na PC, kde je tiskárna lokálně připojena):
 1) Start - Nastavení - Tiskárny - pravé tl.myši na dané tiskárně - Sdílení – Název sdílené položky.

 • Část V

 Vytvoření mapovacího souboru:
 1) Tento počítač - Disk C (HDD) - vytvořit Nový objekt – Složka - jako název zadat NETUSE - otevřít tuto složku a opět klik pr. tl. myši - Nový objekt – Textový dokument a jako název dokumentu zadat "netuse.bat" a na otázku "změnit příponu souboru? odpovědět ANO.
 2) Klik pr. tl. myši na nově vytvořený soubor "netuse.bat" a zvolit Upravit.
 3) Zde napsat mapovací příkaz(např.): net use LPT2 \\Stanice?\HPLJ5L, kde net use je příkaz mapování, LPT je port tiskárny(LPT1,2,3), za opačnými lomítky (pravé tlačítko klávesnice Alt + Q) je název PC, ke kterému je tiskárna připojena (zjištění názvu PC viz. část 3), (povolení sdílení tiskárny viz. část 2) a za lomítkem je název sdílené tiskárny (zjištění názvu tiskárny viz.část 4.)
 4) Uložit soubor a Zavřít
 5) Otevřeme si opět složku NETUSE a na souboru netuse.bat klikneme pr. tl .myši a dáme Kopírovat.
 6) Nakonec klikneme pravým tl.myši na Start a dáme Otevřít – Programy – Po spuštění a zde pr.tl.myši a volba Vložit.

Jak tisknout v DOSU na tiskárnu připojenou na USB port?

DOSovské programy mohou mít problémy při tisku na novější typy tiskáren. Jedná se především o zařízení určená pouze pro operační systém Windows, tiskárny připojené přes port USB nebo tiskárny neobsahující českou kódovou stránku. V řadě případů může tisk z DOSu komplikovat i řazení úloh do tiskové fronty, kdy může docházet k předčasnému ukončení nebo zkomolení tisku, případně ke zhroucení správce tiskových úloh.

Tento problém řeší například program "DOSPrint" od fy Daniel Redlich Software (viz. http://www.redlich.cz/popisdp.htm) Programem lze tisknout z ACONTA EkoSW pro DOS na tiskárny s USB portem.
DOSPrint problém řeší tak, že DOSovská aplikace výstupní sestavu uloží do souboru ve zvoleném adresáři, DOSPrint soubor načte, překonvertuje a standardními prostředky Windows vytiskne.