Aktuální verze
20.05.2024

4.42
verze
1003
série
1070
databáze

Verze přenosů: 46

(od 990/1056)

 

Aktuální provozní doba

Provoz na pobočce Darwinova 553/12, Praha 4 pro osobní návštěvy omezen, návštěvu si, prosím, domluvte předem na tel. čísle 241 091 000.

Aconto Hot-line (tel: 241 091 000) funguje v obvyklé pracovní době 8.00 - 16.30.

V případě, že máte problém se dovolat, zašlete svůj dotaz na hot-mail@pcs.cz.

Aconto Hot-line MZDY (tel: 241 091 005) funguje v pracovní době 8.30 - 16.00.

V případě, že se nemůžete na Hot-line Mzdy dovolat, volejte 731 603 615.

Děkujeme.

Případové studie

Aconto ve firmě Gordia

Gordia je účetní a daňová kancelář poskytující své služby již více než deset let. Klientelu tvoří zejména středně velké podniky ze sektoru financí, obchodní firmy a poskytovatelé služeb. Díky důkladné znalosti ekonomického, hospodářského a obchodního prostředí na Slovensku a v Maďarsku poskytuje Gordia služby i firmám podnikajícím v těchto zemích. Externí klienti společnosti Gordia jsou napojeni pomocí vzdáleného přístupu (Microsoft Terminal Services). Tato technologie umožňuje rychlý a komfortní způsob přenosu obrazovek a příkazů z klávesnice ze stanice klienta na server ve firmě Gordia...

Stáhnout studii

Aconto informační bulletin

Červenec 2016

Vážení zákazníci, vážení uživatelé systému ACONTO,

25. května 2018 vstoupilo v platnost na území celé EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů EU 2016/679, anglicky "General Data Protection Regulation", zkráceně GDPR.

O GDPR lze snadno dohledat dostatek informací, proto v následujícím textu uvádíme pouze základní skutečnosti týkající se situací, kdy má problematika GDPR nějaký vztah k námi vyvíjenému a Vámi používanému programu ACONTO.

Provozováním systému ACONTO se stáváte "správcem" osobních údajů v případě, kdy do databází systému takové údaje pořizujete. V souladu s nařízením o ochraně osobních údajů byste následně měli přijmout technická a organizační opatření k zajištění ochrany těchto údajů. Funkce systému ACONTO související s ochranou a zabezpečením uložených dat Vám mohou s ochranou dat pomoci, ale program sám tento problém nevyřeší. Stěžejní částí GDPR je především souhrn organizačních opatření, která musí vzít v úvahu technické postupy jaké při práci s daty u Vás používáte.

Pokud provozujete systém ACONTO na vlastních databázích tak, že s Vašimi daty nepřijdeme do styku, je naše firma PCS Software tzv. "mimo hru". V opačném případě se stáváme "Zpracovatelem" Vašich dat. K tomu zpravidla dochází v následujících případech:

  1. Provádí-li náš pracovník osobně servis ve Vaší firmě.
  2. Provádí-li náš pracovník servis Vašich dat s pomocí vzdáleného připojení.
  3. V případě, kdy zašlete Vaše data (databázi) za účelem servisu k nám.

 

Předpisy GDPR stanoví, že zpracování osobních údajů "Zpracovatelem" se řídí smlouvou, která zavazuje "Zpracovatele" vůči "Správci". Dle našeho zjištění je uzavření této smlouvy z právního hlediska povinností "Správce". Nicméně, abychom Vám usnadnili situaci, připravili jsme návrh této smlouvy, který můžete využít.

Přejete-li si ji s námi uzavřít nyní, vytiskněte 2x smlouvu, kterou naleznete na této stránce níže, a Vámi podepsanou ji zašlete na adresu naší provozovny: PCS Software spol. s r.o., Darwinova 12, 143 00 Praha 4. Obratem Vám ji zašleme podepsanou zpět. V případě servisního zásahu u Vás bude náš pracovník zplnomocněn podepsat smlouvu na místě.

 Za PCS Software s.r.o., Ing. Michal Dolejšek, jednatel

 

Dokumenty ke stažení: