Pravidelný smluvní servisSmluvní servis - ACONTO Q Support a ACONTO M Support

Aconto Support je smluvně garantovaný pravidelný kvartální nebo měsíční servis. Při periodických návštěvách u zákazníka technik provede údržbu a aktualizaci systému a zaškolení obsluhy do nových funkcí.

Urgentní servis nad rámec periodických návštěv je garantován do dvou pracovních dní.

Služba ACONTO Support obsahuje:

pro databázový server

 • Provedení základní údržby operačního systému Windows, tj. kontrola: nastavení CZ, virtuální paměti, volných systémových prostředků.
 • Provedení zálohy uživatelských dat (Uživatel musí zajistit volné místo na disku).
 • Provedení zálohy původní instalace ACONTO.
 • Odstranění dočasných souborů z disku.
 • Kontrola nastavení zálohování.
 • Kontrola stavu databáze.
 • Kontrola integrity dat.
 • Obnovení indexů.
 • Reorganizace databáze.
 • Reinstalaci programu SQL server, pokud je potřeba instalovat novou verzi.

pro stanici

 • Provedení zálohy uživatelských dat (Uživatel musí zajistit volné místo na disku).
 • Provedení zálohy původní instalace ACONTO do "save" adresářů.
 • Provedení základní údržby operačního systému, tj. kontrola: virtuální paměti, volných systémových prostředků.
 • Reinstalaci ekonomického systému ACONTO, pokud je potřeba instalovat novou verzi.
 • Ověření funkčnosti ekonomického systému ACONTO.
 • Doškolení obsluhy - seznámení obsluhy stanice s novými změnami v ekon. systému a zodpovězení dotazů.

ACONTO Q Support

služba je poskytnuta 4 x ročně v dohodnutých čtvrtletních termínech
Cena za rok pro 1 databázový server (bez cesty technika) 3 900,00 Kč
Cena za rok pro jednu stanici (bez cesty technika) 560,00 Kč

ACONTO M Support

služba je poskytnuta 12 x ročně v dohodnutých měsíčních termínech
Cena za rok pro 1 databázový server (bez cesty technika) 11 900,00 Kč
Cena za rok pro jednu stanici (bez cesty technika) 1 690,00 Kč

 • Ceny jsou uvedeny bez DPH