Co program umí?

Průvodce programemPrůvodce programem

Příklady řešení 

Pro živnostníky

Faktury i pokladní doklady chci vystavovat bez potřeby znalosti účetnictví. Zapisuji přijaté faktury, které chci hradit on-line příkazem. Zaúčtování dokladů raději svěřím účetní firmě, které chci exportovat veškeré doklady...

Výhody a příklady cen sestav

 

Pro firmy

Zpracováváme evidenci dokladů. Banku řešíme on-line. Vedeme daňovou evidenci nebo podvojné účetnictví. Potřebujeme správu práv uživatelů, mzdy a sklady. 

Výhody a příklady cen sestav

 
Pro účetní firmy

Zpracováváme účetnictví různým typům subjektů od živnostníků až po větší firmy. Chceme mít možnost přizpůsobení programu i importu dokladů od zákazníků. Zpracováváme mzdy.

Výhody a příklady cen sestav


Poptávka smluvního servisu - Aconto Q Support

Aconto Q Support

Aconto Q Support je smluvně garantovaný pravidelný kvartální servis.

Při periodických návštěvách u zákazníka technik provede údržbu, aktualizaci systému, zaškolení obsluhy do nových funkcí a další úkony, které služba obsahuje.

Služba je poskytnuta 4x ročně v dohodnutých čtvrtletních termínech.

Cena za rok:

    • pro 1 databázový server 3 900,00 Kč bez DPH
    • pro jednu stanici 560,00 Kč bez DPH
    • cesty technika jsou účtovány dle platného ceníku služeb

Urgentní servis nad rámec periodických návštěv je garantován do dvou pracovních dní.

Ve zprávě pro obchodní oddělení uveďte sériové číslo Vaší instalace Aconto.