Co program umí?

Průvodce programemPrůvodce programem

Ke stažení...

Demoverze Aconto ke staženíAconto Demoverze

Aconto Free ke staženíAconto Free

Další příklady řešení 

Pro firmy

Zpracováváme evidenci dokladů. Banku řešíme on-line. Vedeme daňovou evidenci nebo podvojné účetnictví. Potřebujeme správu práv uživatelů, mzdy a sklady... 

Výhody a příklady cen sestav

 
Pro účetní firmy

Zpracováváme účetnictví různým typům subjektů od živnostníků až po větší firmy. Chceme mít možnost přizpůsobení programu i importu dokladů od zákazníků. Zpracováváme mzdy...

Výhody a příklady cen sestav

 

Aconto informační bulletin

Červenec 2016

Případové studie

Aconto ve firmě Gordia

Gordia je účetní a daňová kancelář poskytující své služby již více než deset let. Klientelu tvoří zejména středně velké podniky ze sektoru financí, obchodní firmy a poskytovatelé služeb. Díky důkladné znalosti ekonomického, hospodářského a obchodního prostředí na Slovensku a v Maďarsku poskytuje Gordia služby i firmám podnikajícím v těchto zemích. Externí klienti společnosti Gordia jsou napojeni pomocí vzdáleného přístupu (Microsoft Terminal Services). Tato technologie umožňuje rychlý a komfortní způsob přenosu obrazovek a příkazů z klávesnice ze stanice klienta na server ve firmě Gordia...

Stáhnout studii

Pro živnostníky

Faktury i pokladní doklady chci vystavovat bez potřeby znalosti účetnictví. Zapisuji přijaté faktury, které chci hradit on-line příkazem. Zaúčtování dokladů raději svěřím účetní firmě, které chci exportovat veškeré doklady...

Řešení přesně pro Vás

Nabízené příklady řešení lze libovolně upravovat.

Příklad řešení 1

Aconto® Free

Verze umožní vystavení až 400 dokladů jednoho druhu s možností tyto doklady dále zpracovávat:

 • v daňové evidenci příjmů a výdajů
 • v podvojném účetnictví
 • exportovat do účetní firmy k zpracování

Je funkčně i položkově omezena viz Porovnání verzí systému Aconto

Rozšíření

Z verze Aconto Free je možné přejít na verzi Aconto MSP (popř. Corporate), které obsahují všechny moduly systému Aconto bez funkčního omezení.

Moduly

 • Evidence
  Adresář  (1000 adres)
  Vydané a přijaté faktury
  Ostatní závazky a pohledávky
  Pokladna (200 dokladů)
  Příkazy k úhradě
  Bankovní výpisy (i elektronické bankovnictví)
  Zpracování DPH a Souhrnného hlášení 
 • Daňová evidence příjmů a výdajů 
 • Podvojné účetnictví 
 • Správce (práva+zálohování)
 • SQL Server 

Servisní služby:

Síť účetních firem

 

 

 
Verze je poskytována ZDARMA

Stáhnout Aconto Free

Příklad řešení 2

Aconto® MSP

Jednouživatelská verze (tak jak je navržena zde) i síťová verze (rozšíření možné až na 3 stanice) není nijak funkčně omezena. Je určena pro zpracování až 10 000 dokladů evidencí. Podrobné položkové omezení viz Porovnání verzí systému Aconto

Rozšíření

Verzi Aconto MSP lze rozšířit:

 • až na 10 licencí modulů Aconto
 • na síťovu verzi - až na 3 stanice 

Z verze Aconto MSP lze přejít na verzi Aconto Corporate, která již nemá žádné položkové ani funkční omezení.

Moduly

Modul EvidenceEvidence

  • Adresář 
  • Informace o zákazníkovi 
  • Faktury
  • Ostatní závazky/pohledávky
  • Pokladna
  • Objednávky
  • Příkazy k úhradě
  • Banka
  • DPH a Souhrnného hlášení

Modul SprávceSprávce

SQL serverSQL Server

Služby v licenci

Servisní služby:

Síť účetních firem

 

 

Roční licenční poplatek 4.610,-Kč

Odeslat poptávku

Příklad řešení 3

Aconto® MSP

Jednouživatelská verze (tak jak je navržena zde) i síťová verze (rozšíření možné až na 3 stanice) není nijak funkčně omezena. Je určena pro zpracování až 10 000 dokladů evidencí a pro práci s 3000 kartami skladu. Podrobné položkové omezení viz Porovnání verzí systému Aconto

Rozšíření

Verzi Aconto MSP lze rozšířit:

 • až na 10 licencí modulů Aconto
 • na síťovu verzi - až na 3 stanice 

Z verze Aconto MSP lze přejít na verzi Aconto Corporate, která již nemá žádné položkové ani funkční omezení.

Moduly

Modul EvidenceEvidence 

  • Adresář 
  • Informace o zákazníkovi 
  • Faktury
  • Ostatní závazky/pohledávky
  • Pokladna
  • Objednávky
  • Příkazy k úhradě
  • Banka
  • DPH a Souhrnného hlášení

Modul SkladSklad

  • Vedení i více skladů 
  • Použití čtečky čárového kódu
  • Objednávkový systém
  • Tvorba prodejní ceny 
  • Místa uložení pro kartu
  • Specifikace pro jednu kartu
  • Inventura
  • Pohyby, Rekapitulace 

Modul SprávceSprávce

SQL serverSQL Server

Služby v licenci

Servisní služby:

Síť účetních firem

 
 
 
 
 

 

Roční licenční poplatek 8.430,-Kč

Odeslat poptávku

Řešení přesně pro Vás

Sestavíme účetní software Aconto na míru Vašim požadavkům.