Průvodce programem


Zaslat poptávku

modul Evidence

Modul Evidence je nejobsáhlejší modul ekonomického software ACONTO, zahrnuje evidence:

  • vydaných a přijatých faktur
  • ostatních pohledávek a závazků
  • došlých a vystavených objednávek
  • pokladny (s možností odesílání dokladů do systému EET)
  • příkazů k úhradě, bankovních výpisů - elektronické bankovnictví
  • zpracování DPH, Souhrnného hlášení a Kontrolního hlášení včetně výstupu pro elektronické podání...

K modulu evidence je možné dokoupit nadstavby modulu: