Průvodce programem


Zaslat poptávku

Aktualizace a historie kredibility

Kredibilita (platební důvěryhodnost / bonita) zákazníka je aktualizována automaticky pravidelně nebo nebo ji lze aktualizovat kdykoliv dle potřeby uživatele

Zjištěné údaje se zaznamenávají do okna Historie kredibility zákazníka (zobrazení okna je možné jak v evidencích, tak v adresáři). 

Aktualizace a historie kredibility