Průvodce programem


Zaslat poptávku

Popis funkce Export/Import

Funkci Export/Import může využít jeden právní subjekt, jehož účetnictví je zpracováváno ve více databázích.

Příklady použití funkce:

  1. Pobočka firmy používá vlastní databázi. Na této pobočce jsou pořizovány doklady. Tyto doklady se importují do centrální (hlavní) databáze firmy, kde (obvykle) probíhá zpracování DPH a účtování.
  2. Firma s externí účetní firmou, kdy obě firmy používají program ACONTO. Firma pořizuje doklady (fakturace, pokladna atd.) v modulu EVIDENCE (ve verzích Free/MSP/Corporate). Doklady jsou exportovány do účetní firmy do jiné databáze, kde je vedeno účetnictví. Současně, dle potřeby, mohou zákazníci účetní firmy využívat i další moduly programu (např. Sklad).

Popis funkce pro příklad použití č.2.:

V pravidelných intervalech (dle dohody) exportují zákazníci účetní firmě zablokované doklady z evidencí k zaúčtování (případně pro zpracování DPH). Exportované doklady je možné doručit na CD, flash disku, e-mailem atd. Účetní firma doklady z evidencí importuje a zaúčtuje.

V případě využití přenosů dat mezi databázemi musí být na každé straně založeny odlišné řady dokladů pro každou evidenci + řady adres. Viz obrázek. Nastavení se provádí pouze jednou, poté již zákazník pouze exportuje řady dokladů jednotlivých evidencí.

Popis funkce Export/Import