Průvodce programem


Zaslat poptávku

Zpracování DPH a Souhrnné hlášení

Umožňuje:

  • tvorbu kompletního přehledu zdanitelných plnění a sestavení přiznání k DPH (řádné nebo dodatečné) z jednotlivých evidencí prvotních dokladů (pokladny, vydaných a přijatých faktur a ostatních závazků a pohledávek)
  • tisk formuláře DPH a soupisy DPH
  • Výpis z evidence pro daňové účely podle §92a
  • zpracovat souhrnné a následné souhrnné hlášení
  • elektronické podání DPH a souhrnného hlášení
  • možnost předběžné kontroly XML souborů pro elektronické podání na ověřovacím portálu MFČR
  • automatické vytváření řádných i dodatečných přiznání
  • možnost odložení přijatých plnění
  • vyloučení možnosti dvojího zařazení jednoho dokladu do přiznání k DPH
  • blokaci dokladů zařazených do centrální evidence DPH proti opravám údajů majících vliv na přiznání
  • zdvojenou kontrolu zadávaných dat zavedením typu dokladu a kódu členění DPH, na který je vázáno zpracování DPH
Zpracování DPH a Souhrnné hlášení