Průvodce programem


Zaslat poptávku

Pomocné evidence DEPV

Součástí modulu Daňová evidence příjmů a výdajů jsou pomocné evidence:

Tyto evidence lze spustit přímo z modulu Daňová evidence příjmů a výdajů (JDU). Současně je možné do těchto evidencí přistupovat z modulu Evidence.

Všechny další pomocné evidence, které program ACONTO obsahuje, jsou součástí modulů Evidence a Sklad a je možné je standardně používat při vedení daňové evidence (JDU) i podvojného účetnictví.

Pomocné evidence DEPV