Průvodce programem


Zaslat poptávku

Přenos z pomocných evidencí

Předpokladem pro tento typ zpracování Peněžního deníku jsou vedené pomocné evidence PKL a/nebo BVY:

    • program z nich vytvoří zápisy v PD
    • program může též zcela automatizovaně rozepisovat úhrady z BVY a/nebo PKL na základy daně a DPH za předpokladu, že v modulu Evidence bylo provedeno párování úhrad dokladů typu faktura
Přenos z pomocných evidencí