Průvodce programem


Zaslat poptávku

Ceny skladové karty

Program umožňuje tvorbu ceníků pro jednotlivé řady skladů. Ceníky jsou rozděleny na prodejní a dodavatelské. Jedné kartě je možné zadat až 9 různých cen v rámci jednoho ceníku. Ceny do ceníků lze importovat z programu MS Excel. Ceny karet lze kopírovat mezi jednotlivými ceníky.

Skladovým kartám lze přiřazovat ceníkovou skupinu a tuto ceníkovou skupinu lze pak jednoduše spolu se všemi kartami přidat (odebrat) do ceníku.

Program disponuje funkcí pro kontrolu prodejních cen skladových karet, která kontroluje cenu v ceníkách oproti ceně příjmu v závislosti na nastavené cenové limity skladové karty, jakými jsou minimální či maximální marže v % nebo částka pro minimální rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou.

Ceny skladové karty