Průvodce programem


Zaslat poptávku

Nespolehlivý plátce

Ekonomický software Aconto disponuje funkcí pro on-line ověřování informací o spolehlivosti plátců DPH a jejich zveřejněných účtech, dostupných na webovém portálu ministerstva financí.

Funkce programu Konfigurace zjišťování nespolehlivých plátců a zveřejněných účtů umožňuje nastavení způsobu a okamžiku, ve kterém mají být tyto informace zjišťovány. V závislosti na druhu evidence program nabízí možnost zjišťování informací po zadání kódu adresy v dokladu, při uložení dokladu a při tisku nebo exportu dokladu.

V programu lze provádět automatické, individuální nebo dávkové ověřování informací o spolehlivosti plátců DPH a jejich zveřejněných účtech. Ve výsledku kontroly je zároveň zobrazen seznam všech zveřejněných účtů prověřovaného subjektu.

Nespolehlivý plátce