Průvodce programem


Zaslat poptávku

+ Schvalování dokladů
Funkce umožňuje nastavit povinnost schvalovat doklady pro operace: tisk dokladů, úhrada dokladů, zařazení dokladů do příkazů k úhradě a kopírování dodacích listů do VFA. Je-li schvalování dokladů nastaveno, lze výše uvedené operace provádět pouze u dokladů, které byly schváleny k tomu určeným uživatelem - tzv. schvalovatelem nebo u dokladů, které nepodléhají schvalování.
Volitelně lze schvalovat doklady v evidencích:
 • Vydané faktury, Ostatní pohedávky
 • Přijaté faktury, Ostatní závazky
 • Dodací listy
 • Objednávky vystavené
 
Metody schvalování dokladů
Pro schvalování dokladů lze vybrat jednu ze tří nabízených metod:
 • Jednoúrovňové schvalování = doklad je schválen v okamžiku, kdy jej schválí kterýkoliv jeden z oprávněných schvalovatelů
 • Hierarchické schvalování = víceúrovňové schvalování dokladů, schvalovatelům se nastavuje jejich pořadí v procesu schvalování, doklad je schválen až v okamžiku, kdy jej postupně schválí všichni oprávnění schvalovatelé
 • Hromadné schvalování = víceúrovňové schvalování dokladů, schválení dokladu je podmíněno současným schválením od všech nastavených schvalovatelů, ovšem bez ohledu na jejich pořadí
 Funkce umožňuje:
 • výjimky ve schvalování, jakými jsou např. stanovení limitní částky, pod kterou se doklady neschvalují nebo vyloučení celé řady dokladů či konkrétních typů dokladů ze schvalování
 • nastavit více schvalovatelů, kdy každý schvalovatel může mít přiřazenou vlastní skupinu adres odběratelů/dodavatelů, kterým schvaluje doklady
 • určit zástupce schvalovatele na dobu od - do
 • požadavky na schválení dokladů, tzv. schvalovací zprávy spolu s textovou podobou schvalovaného dokladu odesílat na e-mail schvalovatele
 • nastavit schvalovateli režim "Schvalovatel", při kterém nemusí mít nastavena žádná práva pro práci v programu, pouze má právo na náhled a schválení dokladu