Průvodce programem


Zaslat poptávku

+ Schvalování dokladů
Funkce umožňuje nastavit povinnost schvalovat doklady pro operace: tisk dokladů, úhrada dokladů, zařazení dokladů do příkazů k úhradě a kopírování dodacích listů do VFA. Je-li schvalování dokladů nastaveno, lze výše uvedené operace provádět pouze u dokladů, které byly schváleny k tomu určeným uživatelem - tzv. schvalovatelem nebo u dokladů, které nepodléhají schvalování.
Volitelně lze schvalovat doklady v evidencích:
  • Vydané faktury, Ostatní pohedávky
  • Přijaté faktury, Ostatní závazky
  • Dodací listy
  • Objednávky vystavené
Funkce umožňuje:
  • výjimky ve schvalování, jakými jsou např. stanovení limitní částky, pod kterou se doklady neschvalují nebo vyloučení celé řady dokladů či konkrétních typů dokladů ze schvalování
  • nastavit více schvalovatelů, kdy každý schvalovatel může mít přiřazenou vlastní skupinu adres odběratelů/dodavatelů, kterým schvaluje doklady
  • určit zástupce schvalovatele na dobu od - do
  • požadavky na schválení dokladů, tzv. schvalovací zprávy spolu s textovou podobou schvalovaného dokladu odesílat na e-mail schvalovatele
  • nastavit schvalovateli režim "Schvalovatel", při kterém nemusí mít nastavena žádná práva pro práci v programu, pouze má právo na náhled a schválení dokladu