Průvodce programem


Zaslat poptávku

Karty majetku

Karta majetku obsahuje inventární číslo, název, místo uložení, odpovědnou osobu, středisko, zakázku, akci, datum pořízení, datum zařazení, doklad pořízení, pořizovací cenu, výrobní číslo, identifikaci, účet, poznámku, popis majetku atd.

Poskytuje detailní informace o výpočtech odpisů.

  • Možnosti zadávání způsobu daňových odpisů:
   • rovnoměrné, zrychlené, jednorázové, ruční a „neodepisuje se“
   • bylo již odepisováno před rokem 1993, zařazení po roce 1992, pokračování v odepisování
   • odpisové skupiny 1–6
  •  Zadávání způsobu účetních odpisů:
   • dle daňových
   • počítané
   • ručně zadávané

Dále umožňuje zadat změny na kartách majetku:

  • částečné vyřazení v pořizovací ceně
  • zvýšení/snížení vstupní ceny
  • technické zhodnocení majetku
  • přeřazení do jiné odpisové skupiny
  • přerušení odpisování a Vyřazení majetku
Karty majetku