Průvodce programem


Zaslat poptávku

+ Externí objednávky

Externí objednávky jsou samostatnou aplikací, která je vyvinuta jako nadstavba k modulu Sklad a slouží pro pořizování objednávek došlých či k vytváření objednávek vystavených mimo databázi programu Aconto.

Aplikace obsahuje též funkci pro kontrolu, zálohování a obnovu vlastní databáze. Aplikaci lze instalovat na zařízení s operačním systémem Windows XP a vyšším.

Externí objednávky využijí zejména společnosti spolupracující s externími zaměstnanci, kteří potřebují evidovat objednávky zákazníků při práci v terénu a následně je odesílat do programu Aconto k vyřízení.

Jak fungují

  • z programu Aconto se do programu Externí objednávky po přihlášení uživatele s příslušnými přístupovými právy a po připojení k firemní zdrojové databázi importují skladové karty, ceníky a adresář
  • při importu adresáře lze importovat pouze adresy náležící konkrétnímu uživateli, jemuž jsou v adresáři přiřazeny prostřednictvím funkce Vlastnosti adres
  • při importu ceníků lze importovat pouze vybrané číslo ceníku, založeného např. pro konkrétního uživatele.
  • objednávky zaevidované v aplikaci Externí objednávky se exportují zpět do systému Aconto k vyřízení
  • export objednávek lze provádět buď v režimu on-line připojení, kdy je zařízení připojeno ke zdrojové databázi systému Aconto a objednávky se tak exportují přímo do modulu Sklad nebo prostřednictvím doplňkové aplikace pro import objednávek, která provádí import ze souboru, zaslaného např. prostřednictvím e-mailu.