Co program umí?

Průvodce programemPrůvodce programem

Ke stažení...

Demoverze Aconto ke staženíAconto Demoverze

Aconto Free ke staženíAconto Free

Příklady řešení 

Pro živnostníky

Faktury i pokladní doklady chci vystavovat bez potřeby znalosti účetnictví. Zapisuji přijaté faktury, které chci hradit on-line příkazem. Zaúčtování dokladů raději svěřím účetní firmě, které chci exportovat veškeré doklady...

Výhody a příklady cen sestav

 

Pro firmy

Zpracováváme evidenci dokladů. Banku řešíme on-line. Vedeme daňovou evidenci nebo podvojné účetnictví. Potřebujeme správu práv uživatelů, mzdy a sklady. 

Výhody a příklady cen sestav

 
Pro účetní firmy

Zpracováváme účetnictví různým typům subjektů od živnostníků až po větší firmy. Chceme mít možnost přizpůsobení programu i importu dokladů od zákazníků. Zpracováváme mzdy.

Výhody a příklady cen sestav

Porovnání jednotlivých verzí systému Aconto

Verze systému Aconto mají stejné prostředí i ovládání a díky tomu odpadnou při přechodu na vyšší verzi náklady spojené s přesunem dat do jiného systému, zaškolováním pracovníků atd. 


Verze Aconta Demo Free MSP Corporate
Databázový server 1 1 3 Bez omezení
Moduly
Evidence Ano Ano Ano Ano
+ Upomínky (jedná se o nadstavbu modulu) Na vyžádání Ne Ano Ano
Podvojné účetnictví Ano Ano Ano Ano
+ Export výkazů do XML (jedná se o nadstavbu modulu) Na vyžádání Ne Ano Ano
Daňová evidence příjmů a výdajů Ano Ano Ano Ano
Sklad Ano Ne Ano Ano
Evidence majetku Na vyžádání Ne Ano Ano
Prodejní kasa Ano Ne Ano Ano
Mzdy Na vyžádání Ne Ano Ano
Správce - základní modul (pobočky, zálohování, sledování změn, přístupová práva, ...) Ano Ano Ano Ano
Počty záznamů
Velikost databáze 2 GB 2 GB 2 GB 2 GB
Maximální počet (součet) všech licencí modulu 10 Bez omezení
Maximální počet současně spuštěných počítačových stanic s ACONTO SW 1 1 3 Bez omezení
Maximální počet licencí od jednoho modulu (např. Evidence) 1 1 3 Bez omezení
Počet zpracovávaných subjektů (databází) 2 1 6 - v ceně Bez omezení
Počet dokladů jednoho druhu v jedné řadě (VFA, PFA, OBV, PRI, DOD atd.) 50 400 3000 Bez omezení
Počet dokladů jednoho druhu ve všech řadách celkem 50 400 10000 Bez omezení
Počet dokladů v pokladně 50 200 3000 Bez omezení
Počet interních účetních dokladů v PDU 50 800 10000 Bez omezení
Počet skladových karet v jedné řadě skladu 50 3000 Bez omezení
Počet karet majetku v modulu EMA celkem ve všech řadách 50 5000 Bez omezení
Počet aktivních zaměstnanců zpracovávaných modulem Mzdy 50 50 Bez omezení
Počet dokladů journalu v modulu Kasa 50 30000 Bez omezení
Počet adres 50 1000 Bez omezení Bez omezení
Počet sestav FAN 10 Bez omezení Bez omezení
Počet řad dokladů 2 2 Bez omezení Bez omezení
Povolené měsíční uzávěrky v modulu Mzdy 3 Bez omezení Bez omezení
Funkce
Číselník řad adresářů Ano Ne Ano Ano
Vlastnosti adres Ano Ne Ano Ano
Čtečka čárového kódu Ano Ne Ano Ano
Informace o zákazníkovi Ano Ne Ano Ano
Objednávky došlé - modul Evidence Ano Ne Ano Ano
Objednávky vystavené - modul Evidence Ano Ne Ano Ano
Přehled neplatičů Ano Ne Ano Ano
Rekapitulace evidencí - modul Evidence Ano Ne Ano Ano
Výpis účetních případů - modul PDU Ano Ne Ano Ano
Rekapitulace pohledávek a závazků - modul PDU Ano Ne Ano Ano
Finanční analýza - nodul PDU Ano Ne Ano Ano
Služby
Aktualizace systému - nové funkce a legislativní změny přidané v rámci roční licence Ano Ano Ano Ano
Konzultace před koupí systému Ano Ano Ano Ano
Nové verze programů volně ke stažení v našem download centru Ano Ano Ano Ano
Telefonní poradenská linka Ne Ano Ano
Písemná poradenská linka Ne Ano Ano
ACONTO Čtvrtletník - tištěný informační bulletin Ne Ano Ano
Analýza dodaných dat Ne Ano Ano
Školení - hromadná Ne Ano Ano
ACONTO Konzultace Ano Ano Ano
ACONTO Q a M Support - pravidelný smluvní servis Ne Ano Ano

Řešení přesně pro Vás 

Sestavíme účetní software Aconto na míru Vašim požadavkům.