Průvodce programem


Zaslat poptávku

modul Daňová evidence P/V

Modul Daňová evidence příjmů a výdajů umožňuje provádět zápisy do peněžního deníku a to buď přímo do řádku nebo přenosem prvotního dokladu vytvořeného v některé z pomocných evidencí. Z peněžního deníku je možné zpětně generovat evidenci pokladny a banky. Dále modul umožňuje pořizovat výstupní sestavy z peněžního deníku podle nejrůznějších kritérií a zpracovat podklady pro daň z příjmu včetně daňového přiznání FO.

Principielně se skládá ze dvou základních součástí:

    • Peněžního deníku (PD)
    • Pomocných evidencí
modul Daňová evidence P/V