Průvodce programem


Zaslat poptávku

Zabezpečení dat

Architektura Client-Server

Ekonomický software Aconto je založen na databázové architektuře Client – Server, která představuje technologicky i kvalitativně vyšší úroveň řešení programového systému.

  • Data jsou spravována výhradně databázovým serverem a nikoliv vlastní aplikací.
  • Databázový server je instalován obvykle na samostatném počítači (serveru). Jednotlivé stanice využívají pouze možnost napojení na databázový server jako zveřejněnou službu sítě a mohou mít zakázán nejen přímý přístup k vlastním datovým souborům, ale i na samotný server. V případě jednouživatelské instalace může být databázový server instalován na jednom počítači společně s vlastní aplikací (programem Aconto) jako paralelní proces.
  • Data jsou uložena v kompaktní databázi včetně příslušejících pomocných struktur (např. indexů) a jsou tedy výrazně méně zranitelná než množství samostatných datových souborů.
  • Databázový server provádí tzv. transakční zpracování. Dojde-li k výpadku stanice nebo serveru, jsou do databáze uloženy pouze celé, již ukončené, transakce a nemůže tedy dojít k porušení konzistence neúplnými zápisy do databáze.
  • Databázový server hlídá tzv. referenční integritu dat. Jedná se o předem definované vazby mezi daty, které server nedovolí porušit.

 Zálohování dat

Dalším způsobem zabezpečení dat je jejich zálohování. Zálohování dat je velice důležité a mělo by být rutinní součástí každodenní práce. Účelem zálohování je pořízení kopie dat na jiné médium, než je pevný disk, na kterém jsou data uložena při běžném provozu.

  • Zálohování databáze - uživatelská funkce pro zálohování dat je součástí modulu Správce. Umožňuje provádět kontrolu databáze před zálohováním. Analogickou funkcí pro obnovu dat je Obnova databáze ze zálohy.
  • Externí zálohování – doplňková aplikace pro externí zálohování dat. Tuto aplikaci lze instalovat spolu s instalací ekonomického software Aconto nebo i samostatně. Jedná se o kvalitativně vyšší způsob zálohování dat, který umožňuje např. nastavení intervalu a času zálohování nebo možnost odeslání zprávy o výsledku zálohování e-mailem.

Přístupová práva, blokování dokladů

Program Aconto obsahuje detailně propracovanou správu přístupů.

  • Po vytvoření základních tabulek databáze je možné v programu pracovat pouze tehdy, pokud má uživatel přidělena příslušná přístupová práva. Založeným uživatelům je přístup do programu povolen pouze po zadání hesla. Přístupová práva přiděluje pouze určený uživatel – majitel firmy nebo správce sítě. Přístupová práva lze přidělovat buď jednotlivým uživatelům nebo skupinám uživatelů.
  • Při práci s doklady lze nastavit jejich automatické zablokování např. po tisku dokladu. Účtovat lze pouze zablokované doklady. Zablokované doklady nelze opravovat. Blokování a odblokování dokladů je součástí přístupových práv. U dokladů zařazených do zpracování DPH nelze provádět opravy mající vliv na toto zpracování.