Průvodce programem


Zaslat poptávku

Banka - bankovní výpisy

Slouží k evidenci bankovních výpisů.

Umožňuje:

  • vedení účtů v tuzemské i zahraniční měně
  • import bankovních výpisů v elektronické podobě
  • přímé napojení na vybrané banky
  • párování výpisů s odpovídajícími evidencemi, po spárování je automaticky vyhodnocen a nastaven stav úhrady dokladu (uhrazen částečně, úplně atd.)
  • párování úhrad dávkové i ruční
  • rozepisování jednotlivých položek do subřádků a jejich párování – vynikající pro vedení zápočtů ap.
  • vytváření zápočtů pohledávek a závazků - do dokladů se načítají přímo z evidencí vydaných a přijatých faktur a ostatních závazků a pohledávek
Banka - bankovní výpisy