Průvodce programem


Zaslat poptávku

  + Upomínky

Evidence upomínky umožňuje:

  • A. Vystavit upomínku pouze na vybraný doklad VFA XXXX/YY
  • B. Vystavit upomínky na všechny neuhrazené faktury odběratele XX YYYY
  • C. Vystavit upomínky na všechny neuhrazené faktury odběratele XX YYYY s možností výběru
  • D. Dávkové vystavení upomínek

Současně nabízí:

  • Konfiguraci upomínek (uživatelské nastavení)
  • Doplňující omezení (pro variantu C. a D.)
  • Možnost na závěr vyřadit doklady ze seznamu vytvořeném při dávkovém vystavení upomínek nebo při vystavení upomínek všech neuhrazených dokladů k jednomu odběrateli (varianta C. a D.)
  + Upomínky