Průvodce programem


Zaslat poptávku

Automatické účtování

Program disponuje učícím se systémem pro předkontování dokladů. Podle nastavených parametrů automaticky doplňuje čísla účtů v opakujících se účetních případech v rámci druhu evidence, dokladové řady a typu dokladu.

Tento způsob je vhodný i pro společnosti, kde prvotní doklady pořizuje pracovník, který nezná účtový rozvrh.

Obvykle používaný způsob, tedy zadávání účetních předkontací již v okamžiku pořizování prvotních dokladů a jejich automatické zaúčtování, je vylepšen a uzpůsoben i pro tyto společnosti. Místo předkontace, tedy čísla analytického účtu, je možné - ale ne nutné! - zadávat do prvotních dokladů jiný kód (kód OPERACE) zvolený uživatelem.

Účetní pomocí číselníků, které jsou součástí programu a napoprvé „předvede" programu, jak se daný případ (kód operace) zaúčtuje a program již další stejné případy účtuje automaticky, přičemž účetní má možnost automatické účtování vizuálně kontrolovat. Jedná se vlastně o převodový můstek mezi kódem operace zadaným v prvotním dokladu a následným způsobem zaúčtování dokladu.

Automatické účtování