Průvodce programem


Zaslat poptávku

Výstupní sestavy modulu Mzdy

Modul umožňuje tisk:

 • výpočtu daně z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 • dokladu o výši příjmu (pro dávky státní podpory)
 • potvrzení o zdanitelných příjmech
 • seznamu zaměstnanců, základní údaje zaměstnance
 • mzdových dat zaměstnance
 • odvodu zálohové a srážkové daně
 • odvodu penzijnímu fondu
 • odvodu sociálního pojištění (+ přehled o vyplacených nemocenských dávkách)
 • přehledu o platbě pojistného pro zdravotní pojišťovnu
 • přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách
 • přehledu o výši pojistného (velká organizace)
 • přehledu o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace
 • odvodu zdravotního pojištění
 • zakonného pojištění zaměstnanců (Kooperativa)
 • přehledu o platbě na zdravotní pojištění
 • přehledu odvodů penzijním fondům
 • přehledu odvodů životního pojištění
 • odpracované a neodpracované doby pro výpočet ZPS
 • podkladů pro účetnictví podle středisek, zakázek, akcí
 • individuálních přehledů dle vlastní potřeby nebo potřeb klientů, které je navíc možné přenášet např. do Excelu a tam je dále zpracovávat
 • evidenčních listů (ELDP) včetně tisku do formuláře
 • mzdových listů
 • zápočtových listů
Výstupní sestavy modulu Mzdy