Průvodce programem


Zaslat poptávku

   + ISPV

 Funkce Informační systém o průměrném výdělku slouží pro vytvoření dbf souborů o ekonomickém subjektu a o pracovních poměrech. Tyto soubory slouží jako zdroje dat pro import do programu od firmy Trexima spol. s r.o. (www.trexima.cz).

Informační systém o průměrném výdělku je pravidelné výběrové statistické zjišťování mzdové úrovně zaměstnanců, které se čtvrtletní periodicitou monitoruje průměrné hodinové výdělky, vyplacené mzdy a odpracovanou dobu jednotlivých zaměstnanců. Šetření je zařazeno do programu statistických zjišťování, vyhlášených ČSÚ ve sbírce zákonů pro příslušný kalendářní rok. Šetření provádí pracoviště státní statistické služby Ministerstva práce a sociálních věcí a je součástí Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV).