Průvodce programem


Zaslat poptávku

Konfigurace zpracování upomínek

Chování programu při vystavení upomínek je možné dále konfigurovat. Program při generaci dokladů pro vystavení upomínek pak postupně zohlední všechny podmínky na této záložce nastavené. Funkce využívá již existující možnost programu přiřadit každé adrese Vlastnost adresy a tím při vystavení upomínek ovlivnit:

    • sadu upomínek použitou při generaci upomínek
    • počet dní po vypršení splatnosti jak faktury, tak 2. a 3. upomínky
    • označit odběratele, které si nepřejeme upomínat
Konfigurace zpracování upomínek