Průvodce programem


Zaslat poptávku

Propojení s modulem Sklad

Evidence vydaných faktur, dodacích listů, příjmových pokladních dokladů, objednávek vystavených a došlých je napojena na modul Sklad.

Výdej ze skladu je realizován přímo při vystavení faktury, dodacího listu nebo příjmového pokladního dokladu.

Propojení s modulem Sklad