Průvodce programem


Zaslat poptávku

Automatický výběr ceny

V programu lze zapojit funkci pro automatický výběr prodejní ceny skladové karty. Tato funkce automaticky vybírá prodejní cenu karty ze všech ceníků dle uživatelem nastavených kritérií, jakými jsou priorita ceníku, měna přiřazená odběrateli či individuální prodejní cena. Automaticky vybranou cenu lze změnit, program umožňuje zobrazit seznam cen ze všech ceníků a vybrat jinou cenu.

Každému ceníku lze nastavit, zda má být využíván pro automatický výběr ceny v programu Aconto nebo Kasa.

Funkce je výhodná zejména:

  • při vytváření akčních ceníků, kdy je potřeba vybrat cenu "v akci"
  • pokud jsou založeny speciální ceníky (nebo nastaveny individuální ceny v ceníku) pro konkrétního odběratele či skupinu odběratelů (např. dealeři)
  • pokud je potřeba vybírat prodejní cenu karty v konkrétní měně nastavené odběrateli
Automatický výběr ceny