Průvodce programem


Zaslat poptávku

Kreditní limit

Program umožňuje ke kódu adresy odběratele v adresáři zadat hodnotu Kreditní limit a stanovit tím tak hranici, do jejíž výše lze odběrateli poskytovat zboží či služby na fakturu.

Informace o výši kreditního limitu, jeho čerpání a zůstatku jsou volitelně zobrazovány při zakládání či opravě dokladů v evidencích Vydané faktury, Ostatní pohledávky, Dodací listy a Objednávky došlé po vyplnění položky Odběratel (příp. Dlužník) prostřednictvím informačního panelu.

  • v programu lze vybrat umístění informačního panelu v dokladu - mezi hlavičkou a řádky dokladu nebo pod řádky dokladu
  • prostřednictvím zobrazeného informačního panelu v dokladu lze upravit hodnotu kreditního limitu
  • zobrazování informačního panelu o kreditním limitu lze zapnout/vypnout pro každou jednotlivou evidenci.
  • v případě překročení stanoveného kreditního limitu program vydává před uložením dokladu varovné hlášení, ale neblokuje tím jeho uložení
  • kredit je skutečně čerpán pouze prostřednictvím dokladů evidencí Vydané faktury a Ostatní pohledávky - vystavením dokladu Vydaná faktura, Ostatní pohledávka je kreditní limit odčerpáván a naopak úhradou faktury/pohledávky je zůstatek kreditního limitu navyšován zpět o uhrazenou částku
  • v evidencích Dodací listy a Objednávky došlé mají informace o kreditním limitu zobrazené na informačním panelu v dokladech pouze informativní charakter, kredit není prostřednictvím těchto dokladů čerpán a je tak zobrazen vždy pouze předpokládaný zůstatek kreditního limitu
Kreditní limit