Průvodce programem


Zaslat poptávku

Vydané a přijaté faktury

Evidence vydaných a přijatých faktur (kniha faktur) umožňuje vystavování nebo přijímání prakticky všech existujících, i méně obvyklých, kombinací dokladů (např.: daňový doklad v zahraniční měně, doklad obsahující současně JCD i zdanitelné plnění (zprostředkování) apod.).

Mezi standarní typy dokladů patří Faktura - daňový doklad, Dobropis, Zálohový list, Proforma faktura či Faktura vystavená neplátcem DPH. K typu dokladu lze nastavit konfiguraci pro zjednodušení zadávání dokladů, která umožňuje definovat např. adresu odběratele, počet dnů splatnosti, automaticky doplňovaný úvodní či závěrečný text tuzemský či zahraniční.

Program umožňuje kopírování dokladů do jiné řady či jiného období a zároveň zkopírování údajů z vybraného dokladu do cílového, např. do dokladu Vydaná faktura lze zkopírovat položky z jiné vydané faktury, z dodacího listu, z objednávky či z nabídky.

Doklady lze tisknout, ukládat do souboru, exportovat do PDF, včetně elektronického podpisu a odeslání e-mailem.

K dokladům lze připojovat libovolné množství dokumentů či obrázků, které lze pak odesílat spolu s dokladem e-mailem.

Pro odběratele lze nastavit kreditní limit, kdy informace o jeho výši, čerpání a zůstatku jsou pak volitelně zobrazovány v dokladech Vydaná fakturaOstatní pohledávky, Dodací listy a Objednávky došlé.

Pro zahraniční doklady lze využít napojení na Kurzovní lístek ČNB, kdy v konfiguraci používání kurzovního lístku lze nastavit režim pro přepočet - aktuální kurz nebo pevný kurz pro období (týden, měsíc, kvartál...) a automatické předvyplnění kurzu dle data vystavení či splnění dle dokladu v požadované evidenci.

Vydané a přijaté faktury