Průvodce programem


Zaslat poptávku

Kurzovní lístek ČNB

Program je vybaven číselníkem Kurzovní lístek ČNB.

Používání kurzovního lístku ČNB lze zapojit pro zahraniční doklady pomocných evidencí Vydané faktury, Přijaté faktury, Ostatní pohledávky a závazky, Pokladna a Objednávky došlé či vystavené. Po zapojení dochází k automatickému vyplňování kurzu do hlavičky zahraničního dokladu po zadání měny.

Pro používání kurzovního lístku lze nastavit:

  • Režim přepočtu cizí měny - vybrat lze aktuální kurz ČNB nebo pevný kurz ČNB stanovený pro období (týden, kalendářní měsíc, kvartál, pololetí, celé účetní období či pro jinou periodu definovanou jako počáteční den)
  • Používání kurzu v evidencích - určení způsobu předvyplnění kurzu z kurzovního lístku do hlavičky dokladu, kurz lze ve vybrané evidenci převyplit (nebo nepředvyplnit), při předvyplnění lze nastavit zda dle data splnění/vystavení, přijetí dané evidence  
  • Stahování kurzů ČNB - způsob aktualizace kurzovního lístku, vybrat lze ruční či automatickou pro nastavený režim
Kurzovní lístek ČNB