Průvodce programem


Zaslat poptávku

Číselníky

Za účelem členění zápisů v jednotlivých evidencích, účetním deníku a v dalších seznamech obsahuje ekonomický software ACONTO množství položek, které mohou nabývat pouze určitých hodnot. Tyto hodnoty jsou obsaženy v tzv. číselnících. Některé jsou dodávány naplněné základními položkami, většinu však plní uživatel sám, podle svého přání a potřeb. Některé číselníky je vhodné naplnit hodnotami před zahájením práce nebo zkopírovat podle vzorových, jiné doplňuje uživatel zároveň s pořizováním dat. Číselníkové položky sestávají ve většině případů z kódu, názvu a případně z dalších údajů.

Číselníky