Průvodce programem


Zaslat poptávku

modul Sklad

Modul Sklad je určen k vedení skladové evidence zásob způsobem A (účtují se jednotlivé doklady) nebo způsobem B (účtuje se o zůstatku skladu). Sklad je veden v průměrných cenách. Součástí modulu je objednávkový systém. Sklad lze vést též v režimu Katalog, kdy je zaveden centrální seznam katalogových karet, jejichž pohyby jsou vedeny na jednotlivých skladech prostřednictvím karet zásob.

Mezi typy skladových karet patří běžná skladová karta, karta služba (neeviduje pohyby) a karta s recepturou (složená z více jiných skladových karet). Ke všem kartám lze přiřadit specifikace (výrobní čísla, šarže..) a též místo uložení.

Modul Sklad umožňuje připojení externích zařízení - registrační pokladny (modul Kasa), čtečky čárového kódu a kapesního počítače PSION.

K modulu Sklad je možné dokoupit nadstavbu modulu: