Průvodce programem


Zaslat poptávku

modul Sklad

Modul Sklad je určen k vedení skladové evidence zásob způsobem A (účtují se jednotlivé doklady) nebo způsobem B (účtuje se o zůstatku skladu). Sklad je veden v průměrných cenách. Součástí modulu je objednávkový systém. Sklad lze vést též v režimu Katalog, kdy je zaveden centrální seznam katalogových karet, jejichž pohyby jsou vedeny na jednotlivých skladech prostřednictvím karet zásob.

Typy skladových karet:

  • běžná skladová karta
  • karta služba (neeviduje pohyby)
  • karta s recepturou (složená z více jiných skladových karet)

Ke všem kartám lze přiřadit specifikace (výrobní čísla, šarže..) a též místo uložení.

Modul Sklad umožňuje připojení externích zařízení - registrační pokladny (modul Kasa), čtečky čárového kódu a kapesního počítače PSION.

K modulu Sklad je možné dokoupit následující nadstavby: