Verze pro rok 2022

 • EMA
  7.20
  31709
 • FAK
  7.20
  31709
 • FAN
  7.20
  31709
 • JDU
  7.21
  31710
 • KAS
  7.20
  31709
 • PDU
  7.20
  31709
 • PKL
  7.20
  31709
 • PRP
  7.20
  31709
 • SKL
  7.20
  31709

Verze pro rok 2023

 • EMA
  7.30
  31711
 • FAK
  7.30
  31711
 • FAN
  7.30
  31711
 • JDU
  7.30
  31711
 • KAS
  7.30
  31711
 • PDU
  7.30
  31711
 • PKL
  7.30
  31711
 • PRP
  7.30
  31711
 • SKL
  7.30
  31711

Modul Daňová evidence příjmů a výdajů - verze Aconto EkoSW pro DOS

Modul Daňová evidence příjmů a výdajů  je určen k vedení peněžního deníku podnikatelů. Lze ho použít i k výpočtu daně z příjmů fyzických osob podléhajících dani z příjmů na území ČR ze všech druhů zdaňovaných příjmů.

Funkce modulu Daňová evidence příjmů a výdajů:

 • Zadávání víceřádkového dokladu do peněžního deníku.
 • Vlastní kódování pokladen a bankovních účtů, zápisy "mimo PD" (nepeněžní plnění apod.).
 • Možnost vlastní definice analytického členění příjmů a výdajů pomocí dvojčíselného kódování a jejich rozřazení do definovatelných skupin.
 • Možnost účtování položek v zahraniční měně.
 • Možnost rozepsání částek na základ daně a DPH včetně sazeb a kódů členění DPH. Rozbor souhrnu DPH dle jednotlivých sazeb a kódů dle požadavků přiznání k DPH.
 • Sledování hospodaření podle středisek, zakázek nebo akcí.
 • Protokol úplnosti a souvislosti číselných řad dokladů.
 • Zobrazení okamžitého stavu hospodaření a stavu účtů a pokladen k zadanému datu, výběry zvolených operací z peněžního deníku dle zadaných podmínek apod.
 • Tisk peněžního deníku a dalších přehledů.
 • Propočet podkladů pro "Přiznání k dani z příjmů..." i v případě vzájemných kombinací různých druhů příjmů s výpisem ve formě odpovídající formuláři přiznání.
 • Přenos dat z modulu Pokladna pro zaúčtování (v rámci jednoho subjektu).
 • Dohledávání zaplacených faktur z modulu Fakturace s možností kopírování řádků dokladů z modulu FAK do Daňové evidence příjmů a výdajů za účelem zaúčtování úhrady (v rámci jednoho subjektu).
 • Volba zaokrouhlení koeficientu při výpočtu DPH z částky včetně DPH

 

Aconto MSP/Corporate - verze pro Windows - průvodce programem.