Verze pro rok 2022

 • EMA
  7.20
  31709
 • FAK
  7.20
  31709
 • FAN
  7.20
  31709
 • JDU
  7.21
  31710
 • KAS
  7.20
  31709
 • PDU
  7.20
  31709
 • PKL
  7.20
  31709
 • PRP
  7.20
  31709
 • SKL
  7.20
  31709

Modul Fakturace - verze Aconto EkoSW pro DOS

Modul určený k vystavování a evidenci vydaných a přijatých faktur a ostatních pohledávek a závazků. Pro každou z evidencí je možno založit až 99 číselných řad.

Funkce modulu Fakturace:

 • Souhrnné evidence (knihy) přijatých a vydaných faktur a ostatních pohledávek a závazků s možností výběrů dle zadaných podmínek (uhrazené/neuhrazené, po lhůtě splatnosti, za zvolené období, ruční výběry apod.).
 • Různé možnosti třídění, vyhledávání, tisky přehledů atd.
 • Roční číselníky řad.
 • Vystavení jednorázového nebo hromadného příkazu k úhradě z evidence přijatých faktur nebo ostatních závazků.
 • Export příkazu k úhradě do textového souboru, definice výstupního formátu pro automatizovaný přenos do banky.
 • Rychlé vystavování faktur s neomezeným počtem řádků v textové části faktury, kalkulace celkové ceny včetně sazby a kódu členění DPH. Možnost formátování zadávací obrazovky. Dávkový tisk faktur.
 • Výpis seznamu neplatičů z evidence vydaných faktur, možnost zadání počtu tolerovaných dní zpožděné úhrady.
 • Rozbor souhrnu DPH dle sazeb a kódů členění uzpůsobených potřebám formuláře přiznání k DPH.
 • Export informací z jednotlivých evidencí do podvojného účetnictví prostřednictvím dávky (s možností přenosu z externě vedené řady pomocí diskety nebo jiného komunikačního prostředku).

Rozšířená verze:

 • Možnost vystavování faktur v libovolné zahraniční měně (zahraniční faktury).
 • Export do podvojného účetnictví. Při exportu z faktur vystavených v zahraniční měně jsou částky exportovány v hodnotě korunového ekvivalentu vypočteného ze zadaného kursu.
 • Členění faktur na typy, rozlišující název tištěného dokladu např. zahraniční/tuzemské faktury atd.
 • Využití systému textových variant pro cizojazyčné faktury. Číselník textových variant umožňuje přejmenovat pevné texty a názvy údajů na tištěné faktuře včetně vlastního názvu dokladu. Tímto způsobem je možné definovat individuální terminologii proforma faktur, zálohových faktur, penalizačních faktur a dalších daňových a účetních dokladů.
 • Definice všech tištěných textů. Využití pro vystavování cizojazyčných faktur nebo pro jiné využití (tisk objednávek)

 

Aconto MSP/Corporate - verze pro Windows - průvodce programem