Verze pro rok 2022

 • EMA
  7.20
  31709
 • FAK
  7.20
  31709
 • FAN
  7.20
  31709
 • JDU
  7.21
  31710
 • KAS
  7.20
  31709
 • PDU
  7.20
  31709
 • PKL
  7.20
  31709
 • PRP
  7.20
  31709
 • SKL
  7.20
  31709

Modul Finanční analýza verze Aconto EkoSW pro DOS

Modul FAN tvoří doplněk k modulu PDU. Je určen k vytváření formulářů, které mají tabulkové uspořádání (rozvahy, výkazy zisků a ztrát, cash flow apod.). Podkladem pro výpočet jsou účetní případy zaúčtované PDU.

Funkce modulu Finanční analýza:

 • Formuláře až do 999 řádků, 13 sloupců.
 • Pro každý subjekt až 99 uživatelsky definovatelných sestav. Ke každé tabulce až 99 variant počítaných pro zadaná střediska, zakázky a akce.
 • Možnost nastavení data počátečního a konečného zůstatku pro každý počítaný sloupec formuláře.
 • Definice základních formulářů jsou součástí dodávky.
 • Operátory pro násobení a dělení řádků. Dodávány vzorové sestavy pro finanční rozbor.
 
Aconto MSP/Corporate - verze pro Windows - průvodce programem