Verze pro rok 2022

 • EMA
  7.20
  31709
 • FAK
  7.20
  31709
 • FAN
  7.20
  31709
 • JDU
  7.21
  31710
 • KAS
  7.20
  31709
 • PDU
  7.20
  31709
 • PKL
  7.20
  31709
 • PRP
  7.20
  31709
 • SKL
  7.20
  31709

Modul Kasa- verze Aconto EkoSW pro DOS

Modul simuluje prodejní kasu. Zadávané výdeje zboží se automaticky zaznamenávají do skladových karet v modulu SKL. Modul KAS umožňuje tisk účtenek, zobrazuje měsíční přehledy výdejů z jednotlivých stanic (kas). Umožňuje použití čtečky čárového kódu, umí ovládat pokladní zásuvku.

Funkce modulu Kasa:

 • Dodatečný tisk pokladního dokladu (účtenky).
 • Možnost volby způsobu výpočtu prodejní ceny z devíti cenových kalkulací programu SKL.
 • Přehled historie všech pokladních operací.
 • Rekapitulace DPH.
 • Možnost paralelní existence většího počtu pokladních míst.
 • Výpočet obratů jednotlivých kas za zvolené období.
 • Definice řádku účtenky (pořadí položek, délky položek).
 • Napojení na adresář v okamžiku zadávání DIČ a IČO.
 • Možnost nastavení vlastní tiskárny pro KASu z tiskáren definovaných v konfiguračním programu.
 • Podpora pro zákaznický display DSP800 (CCW Bohemia).
 • Možnost napojení čtečky čárového kódu přes sériový port.
 • Automatické potvrzování načteného čárového kódu a počtu MJ. (Při snímání prodávaných položek čtečkou čárového kódu nemusí obsluha pracovat s klávesnicí.)
 • Zpracování čárového kódu obsahujícího informace o množství a ceně.
 • Lze ovlivnit způsob kumulace výdejů zboží v SKL při rozdílné prodejní ceně.
 • Funkce pro vracení zboží současně s prodejem (např. vracené obaly).
 • Možnost provázání přihlašovacího jména uživatele s označením kasy.
 • Tisk daňového dokladu dle konfigurace.

 

Aconto MSP/Corporate - verze pro Windows - průvodce programem