Verze pro rok 2022

 • EMA
  7.20
  31709
 • FAK
  7.20
  31709
 • FAN
  7.20
  31709
 • JDU
  7.21
  31710
 • KAS
  7.20
  31709
 • PDU
  7.20
  31709
 • PKL
  7.20
  31709
 • PRP
  7.20
  31709
 • SKL
  7.20
  31709

Modul Podvojné účetnictví - verze Aconto EkoSW pro DOS

Modul PDU je určen pro menší a středně velké podniky a organizace, které účtují v soustavě podvojného účetnictví podle některé z předepsaných účtových osnov.

Funkce modulu Podvojné účetnictví:

 • Účtové rozvrhy v úrovni syntetických účtů dle předepsané osnovy pro podnikatele, pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace a pro nevýdělečné organizace, jsou součástí dodávky programu, s možností individuální úpravy rozvrhu včetně zadání analytických účtů dle potřeb uživatele.
 • Knihování jednoduchých i složených účetních případů umožňuje účtování v zahraniční měně, zadání párovacích znaků, středisek, zakázek nebo akcí.
 • Automatická kontrola podvojnosti účtování. Souběžné účtování do několika měsíčních období.
 • Účtování na podrozvahové a rozpočtové účty.
 • Protokol úplnosti číselných řad dokladů a další kontroly.
 • Import dávky z evidencí fakturace (i přes disketu) s poloautomatickým zaúčtováním (rozúčtováním).
 • Hospodářský výsledek (výsledovka) účetní, provozní, finanční atd., dle středisek, zakázek, akcí, v syntetickém nebo analytickém členění, rozvaha, vše k zadanému datu.
 • Přehled zaúčtovaných položek celého roku, volba formátu zobrazení, řazení, hledání, omezení, výběry, součty, tisk.
 • Výpis měsíčních zůstatků a obratů syntetických nebo analytických účtů a zaúčtovaných položek k datu i pro střediska, zakázky, akce.
 • Měsíční uzávěrky, plně automatizovaný roční chod s předepsanými převody podle typu účtové osnovy.
 • Automatické i ruční párování položek na zvoleném analytickém účtu zahrnující i (zahraniční) saldokonto.
 • Hlavní předepsané a další tiskové sestavy.
 • Možnost definování vlastních předvoleb pro účtování často se opakujících účetních případů.
 • Tisk účetního dokladu.
 • Dávkové měsíční a roční uzávěrky - lze uzavřít více období současně
   
   
 

.