Verze pro rok 2022

 • EMA
  7.20
  31709
 • FAK
  7.20
  31709
 • FAN
  7.20
  31709
 • JDU
  7.21
  31710
 • KAS
  7.20
  31709
 • PDU
  7.20
  31709
 • PKL
  7.20
  31709
 • PRP
  7.20
  31709
 • SKL
  7.20
  31709

Modul Sklad - verze Aconto EkoSW pro DOS

Program je určen k vedení skladových zásob v průměrných nákupních cenách. Tato metoda umožňuje např. okamžité stanovení vhodné prodejní ceny v závislosti na skutečně vynaložených nákladech.

Funkce modulu Sklad:

 • Univerzální použití programu díky dostatečnému prostoru pro identifikaci (označení) zásob, včetně možnosti rozlišení více skladů nebo skupin zásob. Možnost identifikace zásob pomocí čárového kódu.
 • Možnost pracovat i s čárovými kódy, obsahujícími kromě identifikace zboží ještě další informace o množství, váze nebo ceně.
 • Okamžitý automatický výpočet průměrné pořizovací ceny, je-li na jednu skladovou kartu přijímáno zboží v různých cenách.
 • Přehled uskutečněných příjmů a výdejů obsahuje informace o nákupní a prodejní ceně, pořizovací ceně v okamžiku výdeje a DPH na vstupu a na výstupu.
 • Uzávěrka skladových karet ke zvolenému datu převedením záznamů o pohybech do archivního souboru.
 • Jednorázový i hromadný příjem, možnost souběžného zadání požadavků na výdej pro více odběratelů, tisk příjemky a výdejky, vystavení faktury a její zařazení do evidence vydaných faktur vstupem do programu FAK.
 • Výpočty prodejní ceny zadáním rozpočítaných nákladů, přirážky, rabatu a sazby DPH. Možnost předdefinování až 9 kalkulačních metod prodejní ceny pro jednotlivé skladové karty. Možnost dávkové definice cenových kalkulací.
 • Výběry karet z pohledu dodržení nebo překročení zadaných minimálních a maximálních stavů zásob.
 • Převody zásob mezi sklady a skladovými kartami uvnitř vedeného skladu i mezi nezávisle vedenými sklady.
 • Vytváření ceníků výběrem ze skladových karet navázaných na cenové kalkulace.
 • Napojení programu na program Prodejní kasa (KAS).
 • Ochrana vložených údajů k zadanému datu.
 • Inventura skladu k zadanému datu. Rekapitulace za libovolné zadané období s výpočtem souhrnných objemů příjmů a výdejů pro jednotlivé skladové karty, dodavatele/odběratele, doklady (příjemky/výdejky) nebo druhy dokladů.
 • Při hromadném příjmu automatický výpočet pořizovací ceny rozpuštěním zadaných vedlejších nákladů do ceny pořízení.
 • Dávková úprava cenových kalkulací.
 • Import výdejky.

Rozšířená verze:

 • Automatické párování cílových karet při meziskladových převodech podle volitelné identifikace.
 • Možnost automatického zakládání převáděných karet na cílové straně.
 • Export dat do podvojného účetnictví.
 • Možnost importu příjemky z textového souboru.
 • Možnost více rozpracovaných hromadných příjemek k jednomu odběrateli a jejich oprava.

 

Aconto MSP/Corporate - verze pro Windows - průvodce programem