Aktuální verze
21.09.2022

4.22
verze
976
série
1044
databáze

Verze přenosů: 43

(od 955/1033)

 

Případové studie

Aconto ve firmě Gordia

Gordia je účetní a daňová kancelář poskytující své služby již více než deset let. Klientelu tvoří zejména středně velké podniky ze sektoru financí, obchodní firmy a poskytovatelé služeb. Díky důkladné znalosti ekonomického, hospodářského a obchodního prostředí na Slovensku a v Maďarsku poskytuje Gordia služby i firmám podnikajícím v těchto zemích. Externí klienti společnosti Gordia jsou napojeni pomocí vzdáleného přístupu (Microsoft Terminal Services). Tato technologie umožňuje rychlý a komfortní způsob přenosu obrazovek a příkazů z klávesnice ze stanice klienta na server ve firmě Gordia...

Stáhnout studii

Aconto informační bulletin

Červenec 2016

Stáhněte si aktuální verzi ACONTO EkoSW z internetu!

Postup:

Ověření stávající instalace před stažením souboru:

1. Ověřte správný název cílového adresáře, do kterého chcete program reinstalovat tak, že:

      a) Máte-li na ploše ikonu, ze které spouštíte program, klikněte na ni pravým tlačítkem myši -˃ volba Vlastnosti -˃ záložka ProgramPříkazový řádek, ve kterém je uvedena požadovaná cesta do adresáře, např. C:\PCS4\PRG\FAK.exe. Cílový adresář pro instalaci je v tomto případě C:\PCS4. !"\PRG\FAK.exe" již v cestě pro instalaci nezadávejte!

      b) Spouštíte-li programy jiným způsobem než z ikony, správný název cílového adresáře ověříte tak, že spustíte program a po přihlášení stisknete současně klávesy <Ctrl>+<L>. Objeví se šedá tabulka, kde je na prvním řádku uvedeno např.: Program: C:\PCS4\PRG\FAK.EXE. Cílový adresář je v tomto případě C:\PCS4. !"\PRG\FAK.exe" již v cestě pro instalaci nezadávejte!

2. Ve spuštěném programu zjistěte:

  • zda používáte síťové (LAN) nebo nesíťové (SIN) verze, síťové verze obsahují na základní obrazovce programu dole slovo LAN
  • zda používáte základní (ZAKL) nebo rozšířené (PLUS) verze, rozšířené verze obsahují na základní obrazovce menu za číslem verze znaménko"+", a zároveň je třetí číslice sériového čísla = 1; základní verze mají třetí číslici sériového čísla = 0

       Příklad: Fakturace pro LAN verze 6.xx+ znamená, že se jedná o síťovou a rozšířenou verzi (LAN PLUS)

Stažení souboru:

V pravém sloupci Ke stažení klikněte na EkoSW (DOS) - KE STAŽENÍ, dále vyberte verzi programu a následně vyberte buď přímo konkrétní modul, který si přejete instalovat nebo, v případě instalace více modulů najednou, vyberte příslušný komprimovaný (zip) soubor. Tento nechte Uložit do libovolného prázdného adresáře na vašem disku (např. C:\EKOSW).

Vlastní instalace programu:

1. Před instalací doporučujeme provést zálohu vašich dat v Konfiguračním programu -˃ menu Služby správce zálohování.

2. Ukončete všechny programy Aconto EkoSW.

3. Spusťte soubor stažený z Internetu, tím dojde k jeho automatickému rozbalení do stejné složky. Z rozbalených souborů spusťte install.exe. Pokud se Vám zobrazí upozornění zabezpečení, odsouhlaste jej Spustit.

4. Zadejte z klávesnice číslo programu, který chcete instalovat a potvrďte klávesou Enter. 

5. Při dotazu "Zadejte jméno adresáře...: " zadejte adresář obsahující původní verzi programu (např. C:\PCS4\).

  • Reinstalujete-li síťové verze, instalaci proveďte do síťového datového adresáře na serveru (standardně C:\PCSNET) a po úspěšné instalaci na serveru proveďte v další fázi instalaci na samotných pracovních stanicích, tzn. na stanicích spusťte konfigurační program PCSC.exe ze serveru (v podadresáři PRG) a pokračujete instalací v Konfiguračním programu -˃ menu Služby správce -˃  Definice stanic -˃ příkaz I (instalace).
     

6. Objeví se: Produkt xxx je v cílovém adresáři již instalován. Instalovat znovu [A/N] ? Zadejte „A“

7. Po nainstalování všech programů zadejte ukončení instalačního programu č. 14 a potvrďte klávesou Enter.

8. Spusťte program a ve spodní části programu ověřte správnost nově nainstalované verze.